Når man skal lære at køre bil så kræver det at man får den rigtige undervisning.

Her på skolen forgår al teoriundervisning på tavle/powerpoint og på vejsystem i miniformat med biler og vejskilte, Hands-on træning er rigtig godt.

Gennem klasseundervisning får man den rigtige kontakt imellem lærer og elev, man får mulighed for at stille spørgsmål og gennem dialog få den rigtige forståelse for pensum.

Det er vigtigt at "forstå for at bestå" og ikke "bestå for at bestå".

Selve køreuddannelsen er opbygget således:

Nedenstående er det påkrævede antal lektioner.(1lektion er på 45.minutter)

Teori- 29 lektioner

Manøvrebane- 4 lektioner

Kørsel på vej - 16 lektioner

Køreteknisk anlæg - 4 lektioner

Det er ved lov bestemt at man skal følge den skrevne undervisningsplan, dvs. at man via dokumentation i sin lektionsplan har teori efterfulgt af kørsel på vej.