Betinget frakendelse af førerretten 

Du kan risikere at få en betinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 125, hvornår betinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

Du får lov til at beholde din førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Den kontrollerende køreprøve skal afholdes senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve inden den frist, som politiet har givet dig, vil din førerret blive inddraget. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

Hvis den betingede frakendelse af førerretten skyldes spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Ubetinget frakendelse af førerretten 

Du kan risikere at få en ubetinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 126, hvornår ubetinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

En ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet. 

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Skyldes frakendelsen spirituskørsel og/eller overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 og 2, fastsættes frakendelsestiden altid til minimum tre år. Under særligt skærpende omstændigheder kan du også få frakendt førerretten for bestandigt. 

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). 

Du kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve en måned før frakendelsestidens udløb. 

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning. Det fremgår af færdselslovens § 60 c, stk. 3, hvornår det er tilfældet.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Du kan tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb. Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, træder ANT-kursus i stedet for den særlige køreundervisning.

Kørselsforbud 

Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Inden du kan få førerretten gengivet, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). 
I visse tilfælde skal både ANT-kursus og særlig køreundervisning gennemføres.

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

Klippekortordningen

Klippekortordningen betyder, at du kan få en frakendelse af førerretten eller blive pålagt et kørselsforbud, hvis du gentagne gange overtræder visse bestemmelser i færdselsloven som medfører klip. Dette gælder uanset, om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét kørselsforløb eller i samme situation.
 

Hvor mange klip skal der til 

Hvis du inden for en periode af 3 år begår 3 kliprelevante overtrædelser med motorkøretøj eller stor knallert, vil du få en betinget frakendelse af førerretten.

Hvis du inden for de første 3 år efter, at du har erhvervet kørekort for første gang, begår 2 kliprelevante overtrædelser, vil du dog allerede i forbindelse med klip nr. 2 få et kørselsforbud. 

Hvis du inden for en periode af 3 år begår 6 kliprelevante overtrædelser (eller 4 kliprelevante overtrædelser som førstegangserhverver), vil du få en ubetinget frakendelse af førerretten i forbindelse med det sidste klip.

Hvor længe gælder et klip 

Et klip gælder i 3 år fra den dag, hvor overtrædelsen blev begået.